Menu Sluiten

En Garde nieuwsbrief

We hebben er weer bijna een prachtig schermjaar opzitten. We wensen iedereen in de kerstvakantie een fijne tijd toe met familie, vrienden en natuurlijk veel gezelligheid. Tussen 24 december en 8 januari zijn er geen trainingen, we zien iedereen graag weer vanaf 9 januari.

Het bestuur van En Garde

Nieuwe lestijden vanaf januari 2023

Op verzoek van meerdere ouders en de maîtres is in overleg met het bestuur besloten de tijden van de trainingen vanaf 9 januari 2023 te wijzigen.

Voor de trainingen in Veldhoven zal de groep van 8-12 jaar voortaan van 18.00 tot 19.00 uur les krijgen, een half uur korter dus. De groep van 12-15 jaar traint van 19.00-20.30 uur. Aangezien er geen ruimte is om met meerdere groepen tegelijkertijd te schermen trainen de groepen 15-plus en senioren van 20.30 tot 22.00 uur. We zijn ons ervan bewust dat de eindtijd wat aan de late kant is, maar we gaan experimenteren of dit gaat werken.

Voor de trainingen donderdag wordt de tijd voor de groep van 8-12 jaar ook verkort tot 1 uur. De trainingen in Eindhoven starten om 18.30 en duren tot 19.30. De groep van 12-15 jaar start een half uur eerder om 18.30 uur, deze training duurt tot 20.00 uur. Door dezelfde aanvangstijden van deze twee groepen kunnen de maîtres ook makkelijk van groep wisselen. Ook kunnen wellicht enkelen ouderen van de groep 8-12 nog een half uur meedoen met de groep 12-15 en zo voorbereiden op de overstap.

De trainingstijden voor 15-plus en senioren blijft gelijk: van 20.00 tot 21.30. Voor deze training worden nu ingezet op weer structureel instructie te geven.

We denken dat we op deze manier meer structuur kunnen aanbrengen in de training en inspelen op de behoefte aan minder belasting voor de groep van 8-12 jaar. We gaan deze veranderingen zeker tussentijds evalueren.

Graag verzoeken we alle leden alert te zijn op de andere tijden.

Hieronder in schema weergegeven:

Eerste uitkomsten ledenenquête toegelicht

Onlangs heeft Chantal Nahr de eerste uitkomsten van de ledenenquête besproken met het bestuur en de maîtres.

Enkele punten op een rij (de opsomming is niet volledig):

  • Over het algemeen zijn de leden positief over de vereniging.
  • Er is behoefte aan meer sociale activiteiten (BBQ, jeugduitjes) en meer samen schermen om meer binding te krijgen,
  • De senioren missen donderdag duidelijk structuur in de lessen, de trainer is ook vaak afwezig.
  • Gelukkig zijn best veel leden bereid om de club te helpen met verschillende activiteiten.
  • Er zijn waardevolle tips binnengekomen om nieuwe leden te werven.
  • We komen op een later moment nog uitgebreider terug op deze uitkomsten, inclusief concrete vervolgacties en met wie wat kan ondersteunen en organiseren.

Graag willen we Chantal heel hartelijk bedanken voor de enquête en zij zal ook mee gaan ondersteunen in de vervolgacties.

Toernooien 2023

Gelukkig kunnen we na corona weer volop wedstrijden kunnen schermen. Speciale aandacht vragen we jullie voor ons eigen clubtoernooi op donderdag 26 januari. Noteer vast in je agenda, nieuws volgt binnenkort!

Ook goed om alvast te noteren: op 18 maart 2023 organiseren we ons eigen JPT in Best. Voor een volledig overzicht van alle toernooien in 2023 verwijzen we je graag naar Nahouw.

Fijne dagen en op naar een fijn en voorspoedig 2023!